تبلیغات
عشق نماز - ذكرهاى مستحبى
http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها
نام كتاب : ذكرهاى مستحبى
نام مؤ لف : عباس عزیزى
پیشگفتار
واذكر ربك اذا نسیت 
(به یاد آر پروردگار خویش را، آن گاه كه او را فراموش مى كنى .)
به گفته قرآن كریم ، هنگامى كه انسان یاد خدا را فراموش كرد، بعد از آن كه متوجه شد، باید پروردگار خویش را به خاطر بیاورد.
آن گاه كه غیر او را فراموش مى كنى ، و خودت را در ذكرت (یادت ) فراموش ‍ مى كنى و آن گاه یادت را در یاد خود فراموش مى كنى ، و سپس در یاد كردن حق تو را، هر یادى را فراموش مى كنى (در این هنگام پروردگارت را به یاد آر) ذكر یعنى رهایى از غفلت و نسیان .
ذكر به عمر انسان ارزش و بركت مى دهد. رسول خدا (ص ) فرمود: اگر ساعتى از عمر آدمى بدون ذكر خدا بگذرد، در قیامت برایش حسرت است .
ذكر خداست كه دلها را آرام ، قلبها را شفا، سینه ها را صیقل ، جانها را جان ، دردها را درمان ، روانها را سلامت ، عقلها را نورانیت مى بخشد.
ذكر به معنى یاد كردن به زبان است .
ذكر به معنى یاد كردن به دل است .
ذكر به معنى نگاه داشتن است .
ذكر به معنى اندیشه كردن است .
ذكر به معنى پیدا كردن است .
ذكر به معنى توحید است .
ذكر سیره عملى انبیا و ائمه اطهار (علیهم السلام ) و اولیاى خداست ، و انسان به وسیله ذكر، خود را در سه عالم (دنیا و برزخ و قیامت ) بیمه مى كند.
حدیث قدسى است كه هر گاه بنده اى ملاقات با من را دوست بدارد، من نیز ملاقات با او را دوست مى دارم و هر گاه پیش خود مرا یاد كند، او را پیش ‍ خود یاد كنم و هر گاه در میان گروهى یادم كند، او را در میان جمع بهتر از آن گروه یادش كنم و هر گاه بنده ام به اندازه یك وجب به من نزدیك شود، به اندازه یك ذراع به او نزدیك شوم و هر گاه به قدر ذراعى به من تقرب جوید، به اندازه باعى (باع واحد طول است از سر انگشت دست راست تا سر انگشت دست چپ ، آن گاه كه دستها را افقى به طرفین باز كنند) به او نزدیك مى شوم .
براى ذكر گفتن ، رعایت چند شرط لازم است :
1- با وضو باشد.
2- دائم الذكر باشد، پیوسته ذكر خدا را بگوید.
3- حضور قلب داشته باشد، مثلا زبان با قلب هماهنگ باشد.
4- زمان و مكان و تعداد آن میسر است .
5- در محیط گناه نباشد.
6- در همه حال یاد او باشیم ، هم در حال راحتى و هم در حال سختى ها و مشكلات . امام حسین (ع ) در بحبوحه جنگ ، و مقارن شهادت اصحاب و فرزندانش ، همواره یاد خدا بود و در هر صحنه اى ذكر خدا مى گفت و نیرو مى گرفت .
7- نیت باید خالص باشد.
8- دهان خود را طاهر كند؛ ذكرى كه از دهان آلوده بیرون آید، اثر ندارد.
9- اعتقاد و ایمان در این ذكرها لازم است و اگر حاجت برطرف نشد، شاید علت و حكمتى داشته باشد.
10- نفس ذكر گفتن ارزش دارد، اگر چه حاجت شما برطرف نشود.
امیدوارم این مجموعه بتواند گره گشاى مشكلات همه عاشقان و بندگان و مظلومان و حاجتمندان و بیماران باشد و بنده حقیر را نیز از دعاى خیرتان فراموش نكنید.
1.اهمیت  گفتن ذکر
1- زیاد به یاد خدا بودن
ذكر خدا آن قدر داراى اهمیت است كه خداوند سبحان هم به مردان و هم زنان توصیه فرموده كه زیاد ذكر بگویید و غافل نشوید.
والذاكرین الله كثیرا و الذاكر
 ات مردانى كه بسیار به یاد خداوند و زنانى كه بسیار یاد خدا مى كنند.
در جاى دیگر به مؤ منین توصیه مى فرماید:
 یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذكرا كثیرا اى كسانى كه ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد كنید.
2- محبوب خداوند
رسول خدا (ص ) مى فرماید: هر كس ذكر خدا بسیار كند، خداوند او را دوست دارد.
3- نحوه به یاد خدا بودن
خداوند سبحان به رسول خدا (ص ) چنین مى فرماید:
1- پروردگار را در دل خود از روى تضرع و خوف یاد كن : واذكر ربك فى نفسك تضرعا و خیفة
2- آهسته و آرام نام او را بر زبان بیاور: و دون الجهر من القول
3- ذكر را همواره صبحگاهان و شامگاهان تكرار كن : بالغدو و الآصال .
4- هرگز از غافلان و بى خبران یاد خدا مباش : و لا تكن من الغافلین .
4- یاد خدا در همه حال
خداوند سبحان مى فرماید:
پس از اتمام نماز یاد خدا را فراموش نكنید و در حال ایستادن و نشستن و زمانیكه بر پهلو خوابیده اید به یاد خدا باشید و از او كمك بجویید. فاذكروا الله قیاما و قعودا و على جنوبكم .
5- به یاد خدا باشید
خداوند سبحان مى فرماید:
فاذكرونى اذكركم پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم .
6- برترین ذكر
قرآن مجید برترین اعمال را معرفى مى كند: لذكر الله اكبر.
7- اسرار یاد خدا
در حدیثى از امام صادق (ع ) آمده است در تفسیر جمله و لذكر الله اكبر فرمود: ذكر الله عند ما احلّ و حرّم یاد خدا كردن به هنگام انجام حلال و حرام (یعنى به یاد خدا بیفتد به سراغ حلال برود و از حرام چشم بپوشد).
8- داروى بیماریهاى روحى
على (ع ) فرمود: ذكر الله دواء اعلال النفوس یاد خدا داروى بیماریهاى روح است.
9- یاد خدا هنگام غذا خوردن
امام صادق (ع ) درباره پدرش امام باقر (ع ) مى فرماید: او كثیر الذكر بود، هر وقت با او راه مى رفتم ، ذكر خدا مى گفت و به هنگام غذا خوردن نیز به ذكر خدا مشغول بود. حتى وقتى كه با مردم سخن مى گفت ، از ذكر خدا غافل نمى شد.
10- پشتوانه ایمان
على (ع ) فرمود: ذكر الله دعامة الایمان ذكر خدا پشتوانه ایمان است .
11- شیوه مؤ من
على (ع ) فرمود: ذكر الله شیمة كل مؤ من یاد خدا شیوه هر مؤ من است .
12- ذاكر خدا
على (ع ) فرمود: سامع ذكر الله ذاكر شنونده ذكر خدا، ذاكر خداست .
13- زبان مشغول ذكر خدا
على (ع ) فرمود: خوشا به حال كسى كه مشغول ذكر خدا باشد، و از گفتار بیهوده خاموش بماند.
14.سرگرم شدن به ذكر الهى
از امام صادق (ع ) است كه به راستى خداوند عز و جل مى فرماید: هر كه به ذكر من سرگرم شود و از درخواست از من بازماند، به او عطایى بدهم بهتر از آنچه كه به كسى دهم كه از من درخواستى كند.
15.كلید انس با خدا
على (ع ) فرمود: الذكر مفتاح الانس یاد خدا كلید انس با خداست .
16.لذت با یاد خدا
على (ع ) فرمود: الذكر لذة المحبین یاد خدا لذت دوستداران است .
17.صلاح قلب
على (ع ) فرمود: اساس و صلاح قلب اشتغال آن به ذكر خداست .
18.یاد خدا
على (ع ) فرمود: من ذكر الله ذكره هر كه در یاد خدا باشد، خداوند او را یاد كند.
19.ماءنوس با ذكر خدا
على (ع ) فرمود: هر گاه دیدى كه خداوند سبحان تو را به ذكر خود ماءنوس ‍ نموده (بدان كه ) تو را دوست مى دارد.
20.نور ایمان
على (ع ) فرمود: ذكر الله نور الایمان یاد خدا نور ایمان است .
21.شیوه پارسایان
على (ع ) فرمود: ذكر الله شیمة المتقین ، به یاد خدا بودن شیوه پرهیزكاران است .
22.غذاى جانها
على (ع ) فرمود: ذكر الله قوت النفوس و مجالسة المحبوب ، یاد خداوند غذاى جانها و همنشینى با محبوب است .
23.بهترین اهل مسجد
رسول خدا (ص ) فرمود: آیا به شما خبر ندهم از بهترین كارهاى شما كه درجه بلندترى است براى شما و در نزد خداوند شما بهتر شما را پاكدامن مى كند و از پول طلا و نقره براى شما بهتر است و خوب تر از آن است كه با دشمن خود برخورد كنید و با آنها نبرد نمایید و از آنها بكشید و كشته شوید؟ عرض كردند: یا رسول الله ! چرا. فرمود: آن بسیار ذكر كردن است .
سپس فرمود: مردى نزد پیغمبر (ص ) آمد و عرض كرد: بهترین اهل مسجد كیست ؟ فرمود: آن كه بسیار ذكر خدا كرده خیر دنیا و آخرت به او داده شده است .
و در تفسیر قول خداى تعالى ((منت مگذار كه كار بیشترى كردى .)
فرمود: آنچه كار خوب براى خدا كردى ، آن را بیش مشمار.
24.ذكر خدا حدى ندارد
امام صادق (ع ) فرمود: هر چیزى حدى دارد كه وقتى به آن رسد پایان مى پذیرد، جز ذكر خدا كه حدى كه با آن پایان گیرد ندارد.
25.حدى براى ذكر گفتن نیست
امام صادق (ع ) فرمود: خداوند نمازهاى فریضه را واجب كرده است ، هر كس آنها را اداء كند، حد آن تاءمین شده ، ماه مبارك رمضان را هر كس روزه بگیرد حدش انجام گردیده و حج را هر كس (یك بار) به جا آورد همان حد آن است ، جز ذكر الله كه خداوند به مقدار قلیل آن راضى نشده و براى كثیر آن نیز حدى قایل نگردیده است . سپس به عنوان شاهد سخن ، آیه یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذكرا كثیرا را تلاوت فرمود.
26.نشانه شیعیان
امام صادق (ع ) فرمود: شیعیان ما كسانى اند كه هر گاه تنها باشند، بسیار ذكر خدا كنند.
27.ذكر در نهان
ابن فضال حدیثى را به معصوم رسانیده است كه مى فرماید: خداوند عزوجل به عیسى (ع ) فرمود: اى عیسى ! مرا در خاطر دار تا تو را در خاطر دارم و مرا در برابر همگنان بشرى (خودت ) یاد كن تا تو را در جمعى بهتر از جمع آدمیان یاد كنم . اى عیسى ! دلت را براى من نرم و با پذیرش دار و در تنهایى بسیار یادم كن و بدان كه شادى من در این است كه براى من تواضع كنى و در آن زنده و برازنده باشى و فسرده و مرده نباشى .
28.یاد خدا با حالات زارى
امام صادق (ع ) فرمود: فرشته ننویسد جز آنچه را بشنود و خداى عزوجل فرموده است : یاد كن در پیش خود پروردگارت را به زارى و از روى ترس  و ثواب این گونه ذكر را كه در پیش خود شخص باشد و نهانى باشد، جز خداى عز و جل نداند، براى آن كه بسیار بزرگ است .
29.همنشین با خدا
ابوحمزه ثمالى از امام باقر (ع ) نقل كرده كه فرمود: در توراتى كه تحریف نشده است نوشته است كه : موسى (ع ) از پروردگارش درخواستى كرد، عرض كرد: پروردگارا! تو نزدیكى به من ، تا با تو راز گویم ؟ یا دورى تا به تو فریاد كنم ؟ خداى عز و جل به او وحى كرد: اى موسى ! من همنشین آن كسى هستم كه مرا یاد كند. پس موسى عرض كرد: كیست در پناه تو روزى كه جز پناهت پناهى نیست . فرمود: آن كسانى كه مرا یاد مى كنند و من هم آنها را یاد مى كنم و در راه من با هم دوستى مى كنند و من هم آنها را دوست مى دارم ، آنانند كه چون خواهم به مردم روى زمین بلا و بدى برسانم ، براى خاطر آنها از همه آنان دفاع مى كنم .
30.یاد خدا
امام صادق (ع ) فرمود: خداوند مى فرماید: هر كه مرا در نهانى یاد كند، او را آشكار یاد كنم .
31.زمره عاقلان
امام صادق (ع ) فرمود: آن كه در زمره عاقلان در یاد خداى عز و جل است چون كسى است كه در زمره جنگجویان در راه خدا نبرد كند.
32.همنشین خدا
در روایت است كه على (ع ) مى فرماید:ذاكر الله سبحانه مجالسه آن كه یاد خدا مى كند، همنشین خداست .
33.یاد خدا در شبانه روز
از امام جعفر صادق (ع ) نقل است كه خداى عز و جل به موسى (ع ) فرمود: مرا در شبانه روز بسیار یاد كن و هنگام یاد من ، خاشع باش و هنگام بلایى كه به تو دهم ، صابر باش ، درگاه ذكرم آسوده زى و مرا بپرست و چیزى را با من شریك مساز، سرانجام تو به سوى من است . اى موسى ! مرا ذخیره خویش ‍ ساز، و گنج كردارهاى پاینده و شایسته خود را به من سپار.
34.یاد خدا در پنهانى
امیرالمومنین (ع ) فرموده است : هر كه خداى عز و جل را در نهان یاد كند، هر آینه خدا را بسیار یاد كرده است ، زیرا منافقان در عیان و پیش مسلمان خدا را یاد كنند و او را در نهان یاد نكنند، و براى همین است كه خداى عز و جل در سوره نساء آیه 142 فرموده است : خودنمایى كنند در برابر مردم ، و یاد نكنند خدا را جز اندكى .
35.خدا را فراموش كردن
از رسول خدا (ص ) روایت شده است كه فرمودند: هر كس كه خداوند را فرمان برد، در یاد خدا است و هر كس از او نافرمانى كند، خدا را فراموش ‍ نموده است .
36.انواع ذكر
الف ) ذكر زبانى : نام خداوند را بر زبان جارى سازد و مكرر تسبیح و تحمید و تكبیر و تهلیل لا اله الا الله بگوید.
ب ) ذكر قلبى : با تمام قلب متوجه او باشیم .
در حدیث آمده است كه پیامبر اكرم (ص ) روى به على (ع ) نمود و فرمود: سه كار است كه این امت طاقت آن را ندارد:
1- مواسات با برادران دینى در مال ،
2- و حق مردم را از خویشتن دادن ،
3- و یاد خدا در هر حال .
ولى یاد خدا(تنها) ذكر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر نیست ، بلكه یاد خدا آن است كه هنگامى كه انسان در برابر حرامى قرار مى گیرد، از خدا بترسد و آن را ترك گوید.
2.آثار ذكر گفتن
37.ذكر الهى سبب آرامش دل
قرآن با یك جمله كوتاه و پرمغز مطمئن ترین و نزدیك ترین راه را نشان داده :
الا بذكر الله تطمئن القوب ، آگاه باش ، با یاد خدا دلها آرامش ‍ مى یابد.
38.زیاد یاد خدا بودن
یاد خدا به انسان نیرو و آرامش و قوت و قدرت و پایمردى مى بخشد و انسان باید زیاد به یاد خداوند باشد: واذكروا الله كثیرا لعلكم تفلحون .
39.ذكر خدا عامل رستگارى و نجات
قرآن كریم عامل فلاح و رستگارى و پیروزى و نجات را در سه چیز مى داند: (1) تزكیه ، (2) ذكر نام خداوند، (3) نماز خواندن .
قد افلح من تزكّى ، و ذكر اسم ربه فصلّى .
40.یاد خدا مایه بیدارى دلها
یاد خدا در همه حال و در هر روز و در صبحگاهان و شامگاهان مایه بیدارى دلها و كنار رفتن ابرهاى تاریك غفلت از دل آدمى است ، یاد خدا همچون باران بهارى است كه چون بر دل ببارد، گل هاى بیدارى ، توجه ، احساس ‍ مسؤ ولیت ، روشن بینى و هر گونه عمل مثبت و سازنده اى را مى رویاند.
41.هنگام مردن یاد خداوند
معاذ بن جبل از كلام پیامبر اكرم (ص ) استفاده كرده و نقل مى كند كه از پیامبر خدا (ص ) پرسیدم : كدام عمل از همه اعمال برتر است ؟
حضرت فرمود: ان تموت و لسانك رطب من ذكر الله عز و جل ؛ این كه به هنگام مردن زبان تو به ذكر خداوند عز و جل مشغول باشد.
42.تاءثیر ذكر گفتن در بازار
رسول خدا (ص ) فرمود: كسى كه در بازار و هنگام غفلت مردم و اشتغال آنها به آنچه در بازار است ، از روى اخلاص خدا را یاد كند، خداوند براى او هزار حسنه مى نویسد و به گونه اى او را در روز قیامت مورد رحمت قرار دهد كه به قلب هیچ بشرى خطور نكرده باشد.
43.روشنى سینه ها
در حدیثى على (ع ) مى فرماید: ذكر الله جلاء الصدور و طماءنینة القلوب یاد خداوند موجب روشنى سینه ها و آرامش دلها است .
44.روشنى عقل و زنده شدن دل
على (ع ) در حدیثى مى فرماید: هر كس خداى سبحان را یاد كند، خداوند دل او را زنده كرده و عقل و خردش را روشن گرداند.
45.موجب شرح صدر
حضرت على (ع ) فرمود: الذكر یشرح الصدر یاد خداوند موجب شرح صدر است .
46.ماءوا در بهشت
امام صادق (ع ) فرمود: هر كس بسیار ذكر خداى عزوجل بگوید، خدا در بهشت خود او را كاخ نشین سازد و زیر درختان و گنبدهاى بهشتى به او ماءوا دهد یا در بهشتش او را در سایه رحمت خود گیرد و مشمول مهر مخصوص ‍ سازد.
47.روشنى سینه ها و عقل
على (ع ) فرمود: یاد خدا نور عقول و زندگى بخش جانها و موجب روشنى سینه ها است .
48.كار گشایى
على (ع ) فرمود: بهترین چیزى كه كارها به وسیله آن به سامان رسد، ذكر خداوند است .
49.راندن شیطان
امام على (ع ) فرمود: ذكر الله مطردة شیطان یاد خدا بودن موجب راندن شیطان است .
50.دورى از دوزخ
رسول خدا (ص ) فرموده است : هر كس فراوان ذكر خداوند عزوجل كند، خدایش دوست دارد، و هر كس ذكر خدا را بسیار گوید، براى او دو برائت نوشته مى شود: برائتى از دوزخ و برائتى از نفاق .
51.نورانى شدن دل
على (ع ) فرمود: ثمره و نتیجه ذكر خدا، نورانى شدن دلها است .
52.شفاى دل
رسول خدا (ص ) فرمود: ذكر خدا شفاى دلها است .
53.نجات از ترس 
ابو بصیر گوید: از امام صادق (ع ) پرسیدم از مردن مؤ من ؟ فرمود: مؤ من به هر گونه مرگى بمیرد: به وسیله غرق شدن بمیرد، زیر آوار بماند، و دچار درنده هم مى شود، و به صاعقه هم بمیرد، ولى این صاعقه به كسى كه در حال ذكر خداى عزوجل است نمى رسد.
54.خیر دنیا و آخرت
رسول خدا (ص ) فرمودند: من اعطى لسانا ذاكرا فقد اعطى خیر الدنیا و الاخرة آن كس كه خدا زبانى به او داده كه به ذكر پروردگار مشغول است ، خیر دنیا و آخرت به او داده شده است .
55.آثار ذكر در خانه
امام صادق (ع ) مى فرماید: در هر خانه قرآن خوانده شود و ذكر خداى عزوجل در آن گفته شود، بركتش فزون شود و فرشته ها در آن درآیند و شیاطین از آن دورى گزینند و براى اهل آسمان بدرخشد، چنان كه ستاره هاى فروزان براى اهل زمین مى درخشند.
و هر خانه اى كه در آن قرآن نخوانند و ذكر خدا نگویند، بركتش كم مى شود و فرشته ها از آن دورى گزینند و شیطان در آن حاضر شوند..
56.نجات از عذاب الهى
در حدیثى كه معاذ بن جبل نقل كرده ، چنین آمده است : هیچ یك از اعمال آدمى براى نجات او از عذاب الهى برتر از ذكر الله نیست . از او پرسیدند: حتى جهاد در راه خدا. گفت : آرى ، زیرا خداوند مى فرماید: لذكر الله اكبر..
57.در بهشت برین
امام صادق (ع ) فرمود: من اكثر ذكر الله عزوجل اظله الله فى جنته هر كس بسیار یاد خدا كند، خداوند او را در سایه لطف خود در بهشت برین جاى خواهد داد..
58.نامه عمل نورانى
امام صادق (ع ) فرمود: هرگاه بنده بسیار آمرزش جوید، نامه عملش بالا رود، در حالى كه مى درخشد..
59.آثار یاد خدا در همه حال
1- هنگامى كه نام خدا برده مى شود، یك دنیا عظمت ، قدرت ، علم و حكمت در قلب انسان متجلى مى گردد.
2- روح انسان را به نیكى ها و پاكى ها سوق مى دهد.
3- از بدى ها و زشتى ها پیراسته مى دارد.
4- توجه به چنین معبود بزرگى موجب احساس حضور دائم در پیشگاه او است و با این احساس فاصله انسان از گناه و آلودگى بسیار زیاد مى شود.
5- یاد او یادآورى مراقبت اوست ، یاد حساب و جزاى اوست ، یاد دادگاه عدل او و بهشت و دوزخ اوست و چنین یادى است كه جان را صفا و دل را نور و حیات مى بخشد..
60.محافظت از شر شیطان
على (ع ) فرمود: ذكر الله عصمة من الشیطان ذكر خدا نگهدارنده از شر شیطان است ..
61.زنده بودن دلها
على (ع ) فرمود: فى الذكر حیاة القلوب یاد خدا سبب زندگى دلهاست ..
62.آثار ترك ذكر الهى
قرآن مجید سزاى كسانى كه از یاد خدا روى مى گردانند، چنین ذكر مى كند:
1- تنگى معیشت در این جهان فان له معیشة ضنكا
2- روز قیامت نابینا محشور مى شود: و نحشره یوم القیامة اعمى .
3- شیطان بر انسان مسلط مى گردد: نقیض له شیطانا فهو له قرین ..
امام صادق (ع ) فرمود: خانه اى كه در آن تلاوت قرآن و یاد خدا نباشد:
1- بركتش كم خواهد بود،
2- فرشتگان از آن هجرت مى كنند،
3- و شیاطین در آن حضور دائم دارند.
63.بصیرت در كارها
على (ع ) فرمود: من ذكر الله استبصر هر كس كه یاد خدا كند (در كارها) بصیرت پیدا مى كند..
64.محبوب پیش مردم
على (ع ) فرمود: هر كس به ذكر خدا مشغول باشد، خداوند یاد و نام او را (در نزد مردم ) نیكو و پاكیزه دارد.
65.دائما یاد خدا بودن
على (ع ) فرمود: مداومة الذكر خلصان الاولیاء دائما به یاد خداى بودن بهترین دوست اولیاء خداست .
66.زیانكاران
قرآن مجید مى فرماید: اى كسانى كه ایمان آورده اید، اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نكنند و كسانى كه چنین كنند، زیان كارانند.
67.حسرت در قیامت
امام صادق (ع ) فرمود: هرگاه عده اى ، چه نیك و چه بد، در مجلس جمع شوند و به غیر یاد خدا بپردازند، در روز قیامت افسوس و حسرت مى خورند.
3.ذكر بسم الله الرحمن الرحیم
68.عوامل فلاح و رستگارى
خداى سبحان عامل فلاح و رستگارى و پیروزى و نجات انسان را سه چیز مى شمرد: قد افلح من تزكى ، و ذكر اسم ربه فصلى مسلما رستگار مى شود كسى كه خود را تزكیه كند و نام پروردگارش را به یاد آورد و نماز بخواند.
69.نجات از شعله هاى نوزده گانه آتش
عبدالله بن مسعود گوید: هر كه خواهد از شعله هاى نوزده گانه آتش دوزخ نجات یابد، بسم الله الرحمن الرحیم گوید، زیرا بسم الله الرحمن الرحیم نوزده حرف است و خداوند تعالى هر حرفى را سپرى در برابر یكى از آن شعله ها قرار مى دهد.
70.آغاز هر كار با نام خدا
رسول اكرم (ص ) فرمود: هر امر خطیرى اگر با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشود، آن امر ناقص و ناتمام خواهد ماند.
71.جواز بهشت
رسول اكرم (ص ) فرمود: هیچ كس به بهشت در نیاید مگر با پروانه و جواز بسم الله الرحمن الرحیم به این گونه بسم الله الرحمن الرحیم این نوشته اى است از سوى خداوند ویژه فلان پسر فلان ، او را در بهشت به جایگاه بلندى وارد سازید كه شاخه هاى میوه آن آویخته و نزدیك و در دسترس ‍ باشد.
72.اسم اعظم خداوند
امام رضا (ع ) فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم (خداوند) از سیاهى چشم به سفیدى آن نزدیكتر است 
73.معنى بسم
على بن حسن بن فضال به نقل از پدرش مى گوید: از حضرت امام رضا (ع ) تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم را پرسیدم .
حضرت فرمود: گوینده كه مى گوید: بسم معنایش این است كه : سمه اى از سمه هاى خداى را كه همان عبادت است بر خود مى گذارم . گفت : عرض ‍ كردم : سمه چیست ؟ فرمود: یعنى علامت و نشانه .
74.تفسیر بسم الله
حضرت امام حسن عسكرى (ع ) در تفسیر این سخن خداى عزوجل بسم الله الرحمن الرحیم فرموده است : اوست خدایى كه تمام آفریدگان در مواقع نیازمندى ها و گرفتارى ها و شداید به هنگام قطع امید و گسستن اسباب از همه آنان كه پایین از او، و غیر اویند، او را معبود خویش گرفته و به نیایش وى آهنگ مى كنند و مى گویند: بسم الله الرحمن الرحیم یعنى در تمام امور و كارهایم از خدایى كه عبادت و پرستش تنها شایسته و سزاوار اوست ، كمك و یارى مى طلبم خدایى كه چون دست فریادرس خواهى به سویش گشوده گردد، به فریاد رسد. ذات مقدسى كه چون (از سر صدق ) خوانده شود اجابت فرماید.
75.ترك نام خدا
از ابن عباس (ره ) منقول است كه گفت : هر كس بسم الله الرحمن الرحیم را ترك كند، محققا آیه اى از كتاب خداى تعالى را ترك گفته است
76.نشانه هاى مؤ من
امام حسن عسكرى (ع ) فرمودند: علامات مؤ من پنج چیز است :
1- نماز پنجاه و یك ركعت در شبانه روزى از فریضه و نافله گزاردن ،
2- انگشتر بر دست راست كردن ،
3- بعد از نماز جبین را به خاك در سجده گذاشتن ،
4- بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن ،
5- زیارت اربعین را خواندن .


تاریخ : دوشنبه 26 آبان 1393 | 08:17 ب.ظ | نویسنده : محمدرضا علی پور ایوری | نظرات

  • جعبه جادویی
  • فروش بک لینک انبوه
  • ضایعات