تبلیغات
عشق نماز - فرق فرشته باجن
 

دوستی درباره فرق بین فرشته و شیطان از من سوالی کرد که من درانترنت گشتم واین مطلب رابرای او وهرکس دوست داشت گذاشتم

فرق بین فرشته و ملک با جن و شیطان  

قرآن کریم از حقیقتی یاد کرده است بنام ملک و فرشته، و از حقیقت دیگری یاد کرده است به نام شیطان و جن در آیه 15 سوره الرحمن آمده: «و خلق الجان من مارج من نار»؛ و جن را از شعله هاى مختلط و متحرک آتش خلق کرد!

قرآن همه مأمورانی را که در نظام خلقت از طرف پروردگار دخالت دارند " ملک " می نامد، ولی در مقابل به " جن " هم قائل است. جن در ردیف ملائکه نیست، در ردیف انسان است، یعنی در عالم جزء مخلوقاتی است که مکلف و موظف اند، مثل انسان، منتها جن مخلوقی است که درجه اش از انسان پایین تر است. قرآن می گوید ما انسان را از خاک، گل، این جور چیزها آفریدیم و جن را از شعله ای از آتش آفریدیم .جنس او آتشین است، این یک جنس است و او جنس دیگری، مبدأ مادی این یک چیز است و مبدأ مادی او چیز دیگری.

شیطان هم راجع به آدم اول همین حرف را زد، گفت: «خلقتنی من نار و خلقته من طین» (اعراف/12)؛ مرا از آتش آفریدی و او را از گل. معروف است که: جن، جسم آتشین است که به شکلهای گوناگون حتی به شکل سگ و خوک درمی آید و فرشته جسم نورانی است که به شکل های گوناگون به جز سگ و خوک در می آید. جن واقعا وجود دارد حتی تکلیف دارند و مانند انسانها عبادت می کنند. شیطان یکی از مقربان الهی بود که بعد از سالها عبادت به علت سرپیچی از فرمان الهی از درگاه الهی رانده شد. او از جنیان بود و از فرمان الهی مبنی بر سجده در پیشگاه آدم سرپیچی نمود. معمولا ارتباط ملک با انسان را به شکل القاء خاطرات خوب در روح انسان بیان می کنند که حدیث هم هست که در قلب انسان دو گوش است، از یک گوش ملک و از گوش دیگر شیطان القائات تلقین می کنند.

و در قرآن آمده است که ملک یا فرشته تمثل پیدا می کند یعنی ذات و جنسش جسم نیست ولی می تواند مثال جسمانی پیدا کند و در نظر انسان، در جلوی چشم انسان مجسم بشود. درباره روح القدس و مریم می گوید: «فتمثل لها بشرا سویا»؛ در این هنگام، ما روح خود را بسوى او فرستادیم و او در شکل انسانى بى عیب و نقص، بر مریم ظاهر شد (مریم/ 17). شیطان هم همین طور است، گاهی بشر را صرفا به وسیله وساوسی که در دل او القاء می کند اغوا می نماید و گاهی در جلوی چشم بشر تمثل پیدا می کند. فرشتگان پاک و معصومند، و قرآن هم به پاکى و عصمت آنها اعتراف کرده، آنجا که مى گوید: «بل عباد مکرمون* لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون»؛ آنها بندگان گرامى خدا هستند، در هیچ سخنى بر او پیشى نمى گیرند و فرمانهاى او را گردن مى نهند (آیه 26 و 27 سوره انبیاء). اصولا از آنجا که در جوهر آنها عقل است و نه شهوت بنابراین کبر و غرور و خودخواهى، و بطور کلى انگیزه هاى گناه در آنها وجود ندارد..

آیا شیطان فرشته بود؟

استثناء ابلیس در بعضى آیات قرآن از جمع ملائکه این تصور را به وجود مى آورد که ابلیس از فرشتگان بوده و با توجه به عصیان و سرکشى او این اشکال به نظر مى رسد که چگونه از فرشته اى این گناهان کبیره ممکن است سر بزند؟! آیات قرآن این مشکل را حل کرده مى گوید: کان من الجن؛ (ابلیس از طائفه جن بود) آنها موجوداتى هستند از چشم ما پنهان و داراى عقل و شعور و خشم و شهوت.

قرآن از یک سو مى گوید: جن را از شعله هاى مختلط آتش آفرید (سوره الرحمن آیه 15). و از سوى دیگر هنگامى که ابلیس از سجده بر آدم سرپیچید منطقش این بود: مرا از آتش آفریدى و او را از خاک و آتش برتر از خاک است (اعراف آیه 12). از این گذشته آیات قرآن براى ابلیس ذریه (فرزندان) قائل شده است، در حالى که مى دانیم فرشتگان ذریه ندارند. ساختمان جوهره فرشتگان بخوبى گواهى مى دهد که ابلیس هرگز فرشته نبوده ولى از آنجا که در صف آنها قرار داشت و آنقدر پرستش خدا کرده بود که به مقام فرشتگان مقرب خدا تکیه زده بود مشمول خطاب آنها در مسأله سجده بر آدم شده و سرپیچى او به صورت یک استثناء در آیات قرآن بیان گردیده است.

در کتاب عیون الاخبار از امام رضا (ع) مى خوانیم: فرشتگان همگى معصومند و محفوظ از کفر و زشتیها به لطف پروردگار، راوى حدیث مى گوید: به امام عرض کردم مگر ابلیس فرشته نبود؟ فرمود: نه، او از جن بود، آیا سخن خدا را نشنیده اید که میفرماید: «و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن»؛ و آنگاه که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس همه سجده کردند، جز ابلیس که از جنیان بود. (کهف/ 50)

در حدیثى از امام صادق (ع) آمده است: «الملائکة لا یأکلون و لا یشربون و لا ینکحون، و انما یعیشون بنسیم العرش»؛ فرشتگان نه غذا مى خورند و نه آب مى نوشند و نه ازدواج مى کنند، آنها تنها با نسیم عرش زنده اند!؟ آنها نه خواب دارند نه سستى و غفلت چنانکه علی علیه السلام در حدیثى چنین مى گوید: «لیس فیهم فترة، و لا عندهم غفلة، و لا فیهم معصیة ... لا یغشاهم نوم العیون و لا سهو العقول، و لا فترة الابدان، لم یسکنوا الاصلاب و لم تضمهم الارحام»؛ در آنها نه سستى است، و نه غفلت، و نه عصیان ... خواب بر آنها چیره نمى گردد و عقل آنها گرفتار سهو و نسیان نمى شود، بدن آنها به سستى نمى گراید، و در صلب پدران و رحم مادران قرار نمى گیرند . آنها مقامات مختلف و مراتب متفاوت دارند، بعضى همیشه در رکوعند و بعضى همیشه در سجودند. «ما منا الا له مقام معلوم* و انا لنحن الصافون* و انا لنحن المسبحون»؛ هر یک از ما مقام معلومى دارد، ما همواره صف کشیده منتظر فرمان او هستیم و پیوسته تسبیح او مى گوئیم (صافات/ 164 -

شیطان وجود دارد؟"

ما او را هر روز می بینیم. او هر روز در مثال هایی از رفتارهای غیر انسانی بشر به همنوع خود دیده میشود. او در جنایتها و خشونت های بی شماری که در سراسر دنیا اتفاق می افتد وجود دارد. اینها نمایانگر هیچ چیزی به جز شیطان نیست." و آن شاگرد پاسخ داد: "شیطان وجود ندارد آقا. یا حداقل در نوع خود وجود ندارد. شیطان را به سادگی میتوان نبود خدا دانست. درست مثل تاریکی و سرما. کلمه ای که بشر خلق کرد تا توصیفی از نبود خدا داشته باشد. خدا شیطان را خلق نکرد. شیطان نتیجه آن چیزی است که وقتی بشر عشق به خدا را در قلب خودش حاضر نبیند. مثل سرما که وقتی اثری از گرما نیست خود به خود می آید و تاریک که در نبود نور می آید.

آیا تجسم شیطان از دید قرآن ممکن است ؟

بنام خدا ( پناه می بریم از شر شیطان رجیم به خداوند بخشنده و مهربان)

در این پست و شیطان رو از سیمای قرآن مورد بررسی قرار می دهیم و سپس در پست آینده شیطان رو از دید انجیل و تورات نظاره گر می شیم و در سومین پست به مقایسه ای تطبیقی بین این دو دیگاه می پردازیم ودر این بین سریال صهیونیستی اغماء رو هم در بوته نقد قرار می دهیم. اما برای تفسیر آیات از تفسیر المیزان علامه طباطبایی که مورد وثوق شیعه وسنی است و المیزان ایشان در دانشگاه الازهر مصر مورد استناد قرار می گیرداستفاد می کنیم

کلمه شیطان در (63) آیه و کلمه شیاطین در (17)آیه و کلمه ابلیس در ( 11 ) آیه در قرآن آمده است ، شیطان در بعضی از آیات دوبار استعمال شده ، لفظ ابلیس دقیقا 11 بار بدون تکرار آمده است و نکته جالب اینست که از 11 بار 9 بار آیه مربوطه به داستان سجده ملائکه بر حضرت آدم و تمرد ابلیس از دستور خداوند و خط و نشانهای ابلیس برای آینده انسان دارد در یکی از همین آیات ( الاسراء65_61) خداوند بعد از ذکر داستان به صراحت بعد از استعمال کلمه ابلیس در آیه بعدی از نام شیطان برای ابلیس استفاده می کند که به آن خواهیم پرداخت چون در این 91 مورد آیه روشهای شیطان (ابلیس) مشابه است از موارد تکراری پرهیز می شود .

اما قبل از اینکه به بحث درباره ابلیس بپردازیم با ذکر 3 آیه درباره نزول جسمی ! فرشتگان بر انبیاء ومردم عادی نشان می دهیم اگر قرار بود شیطان بصورت تجسم بر انسانها متجلی شود قرآن در این باره صراحت لازم را بکار می برد یعنی چون در قرآن هیچ موردی در تجسم شیطان ذکر نشده و انواع دیگری از روشهای شیطان معرفی می شود پس قضیه تجسم شیطان در گمراه کردن مردم مردود است .(برهان خلف)

1_فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا(مریم/17)‏

در مقابل آنان پرده اى آویخت ، پس ما روح خود را نزد او فرستادیم كه به صورت انسانى تمام عیار بر او مجسم گشت (17)

ترجمه تفسیر المیزان جلد 14 صفحه 46

 ((فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا)) - از ظاهر سیاق بر مى آید كه فاعل كلمه تمثل ضمیرى است كه به روح بر مى گردد پس روحى كه به سوى مریم فرستاده شده بود به صورت بشر ممثل شد، و معناى تمثل و تجسم به صورت بشر این است كه در حواس بینائىمریم به این صورت محسوس شود، و گرنه در واقع باز همان روح است نه بشر.و چون از جنس بشر و جن نبود، بلكه از جنس ملك و نوع سوم مخلوقات ذوى العقول بود كه خدا او را در كتابش وصف نموده ، و ملك نامیده ، و آن فردى را كه ماءمور وحى است جبرئیل نامیده ، مثلا فرمود: ((من كان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن اللّه )) و جاى دیگر او را روح خوانده ، فرموده : ((قل نزله روح القدس من ربك )) و نیز فرموده : ((نزل به الروح الامین على قلبك )) و نیز او را رسول خوانده و فرمود: ((انه لقول رسول كریم )) لذا ازهمه اینها مى توان فهمید كه آن روحى كه براى مریم به صورت بشرى مجسم شد همان جبرئیل بوده است .

2- وَ لَقَدْ جَاءَت رُسلُنَا إِبْرَهِیمَ بِالْبُشرَى قَالُوا سلَماً قَالَ سلَمٌ فَمَا لَبِث أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ(69)فَلَمَّا رَءَا أَیْدِیهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَكرَهُمْ وَ أَوْجَس مِنهُمْ خِیفَةً قَالُوا لا تخَف إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلى قَوْمِ لُوطٍ(70) ، سوره هود

فرستادگان ما نزد ابراهیم آمدند تا به او مژده دهند نخست سلام كردند و ابراهیم جواب سلام را داد و چیزى نگذشت كه گوساله اى چاق و بریان برایشان حاضر ساخت . (69)ولى وقتى دید دستشان به آن غذا نمى رسد رفتارشان را ناپسند و خصمانه تشخیص داده ، از آنان احساس ترس كرد، فرستادگان ما گفتند: مترس ما ماموران عذاب به سوى قوم لوطیم . (70)

این آیات ، داستان بشارت یافتن ابراهیم (علیه السلام ) به اینكه صاحب فرزند خواهد شد را در بردارد و این در حقیقت به منزله زمینه چینى است براى بیان داستان رفتن ملائكه نزد لوط پیغمبر براى هلاك كردن قوم او، چون این داستان در ذیل آن داستان آمده و در دنباله داستان بشارت یافتن ابراهیم (علیه السلام ) بیانى آمده كه قصه هلاك كردن قوم لوط را توجیه و بیان مى كند و آن این جمله است : ((انه قد جاء امر ربك و انهم آتیهم عذاب غیر مردود)). منظور از كلمه ((رسل )) در آیه مورد بحث ملائكه اى هستند كه به نزد ابراهیم (علیه السلام ) فرستاده شدند تا او را به فرزنددار شدن بشارت دهند و نیز به نزد جناب لوط فرستاده شدند تا قوم آن جناب را هلاك سازند، و كلمات مفسرین در عدد آن فرشتگان مختلف است ، البته بعد از آنكه همه اتفاق دارند بر اینكه از دو نفر بیشتر بوده اند چون كلمه ((رسل )) جمع است و جمع بر كمتر از سه نفر اطلاق نمى شود. و در بعضى از روایات وارده از ائمه اهل بیت (صلوات اللّه علیهم ) آمده كه آنها چهار نفر از فرشتگان گرامى خداى تعالى بوده اند،ابراهیم (علیه السلام ) نیز میپنداشت كه واردین میهمانانى از جنس بشرند در اكرامشان زیاده روى كرد

آیا شیطان زشت است یا زیبا؟

اگر منظور از زشتى و زیبایى وجود و هستى و ذات باشد كه در دار هستى هیچ موجود زشتى یافت نمى‏شود چرا كه همه صادر از حضرت حق‏اند و معلول او و چون خداى بزرگ جمیل است و سنخیت ایجاب مى‏كند كه معلول خداى جمیل نیز زیبا و جمیل باشد.

و اگر منظور زشتى و زیبایى فعل باشد آرى عصیان آلودگى است و عامل به آن ولو از زیبایى چهره برخوردار باشد اما از دیدگاه واقع زشت است و ناپسند و اگر منظور زشتى و زیبایى چهره و صورت باشد كه چون شیطان از طایفه جنیان است و آنان از جنس جسمى لطیف به نام آتش خلق شده‏اند و لذا محسوس به حواس ظاهرى ما نمى‏باشند و شیطان چون امر حضرت حق را عصیان نمود نمى‏تواند از گروه فرشتگان باشد. چون فرشتگان تسلیم محض خداوند بزرگ‏اند و هیچ‏گونه گناه و عصیانى درباره آنها متصور نیست قرآن درباره فرشتگان مى‏فرماید كه: فرشتگان اهل نافرمانى خداوند نیستند.

و همچنین قرآن كریم به صراحت مى‏فرماید: شیطان از نوع جن بود و از راه و رسم بندگى خدا خارج شد.

در جایى مى‏فرماید: ما جن را از آتش آفریدیم.

و باز مى‏فرماید: شیطان گفت من بهتر از انسانم چون مرا از آتش خلق كردى و او را از گل.

اینها همه دلیل آن است كه شیطان جن است و از آتش آفریده شده است.

اما درباره این كه چرا در ماجراى سجود شیطان همراه با فرشتگان معرفى گشته است باید گفت این كه قرآن فرمود: قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس.

این علامت تغلیب است یعنى اگر صد نفر از یك گروه در جایى باشند ولى در جمع آنها یك نفر غریبه باشد وقتى كه صدا مى‏كنیم آن یك نفر را نیز همراه بقیه برمى‏شمریم. در فرهنگ محاوره این غلبه كثیر بر قلیل رایج است. شیطان به قدرى عبادت كرده بود كه در جرگه فرشتگان و همراه آنان بود نه این كه فرشته باشد


برچسب ها: فرق فرشته باجن،

تاریخ : یکشنبه 20 مهر 1393 | 09:12 ق.ظ | نویسنده : محمدرضا علی پور ایوری | نظرات

  • جعبه جادویی
  • فروش بک لینک انبوه
  • ضایعات