تبلیغات
عشق نماز - اوقات فضیلت نمازهای یومیه

اوقات فضیلت نمازهای یومیه

وقت فضیلت نماز صبح

وقت فضیلت نماز صبح از اول طلوع صبح صادق است تا پیدا شدن سرخی طرف مشرق (حمره مشرقیه) و در غیر این وقت تا قبل از طلوع آفتاب اگر نماز صبح خوانده شود، در وقت اِدا می باشد، ولی مستحب است انسان نماز صبح را طوری بخواند که هوا هنوز خوب روشن نشده باشد.

عروة الوثقى، اوقات الصلاة الیومیه، مسأله 10.

وقت فضیلت نماز ظهر و عصر

وقت فضیلت نماز ظهر از اول ظهر (زوال) است تا وقتی که سایه شاخص به اندازه خودش شود بعد از شروع به زیاد شدن 

 وقت فضیلت نماز عصر این است که سایه شاخص دو برابر خودش شود

 اما در ابتدای وقت فضیلت نماز عصر، مشهور علما فرموده اند که از ابتدای شروع سایه قسمت دوّم شاخص. ولی حضرت امام می فرمایند اظهر این است که ابتدای وقت فضیلت نماز عصر از وقتی است که سایه شاخص به - خود برسد ولکن بعید نیست که از بعد از تمام شدن نماز ظهر باشد.

عروة الوثقى، اوقات الصلاة الیومیه، تحریر الوسیله، ج‏1، ص‏138.

وقت فضیلت نماز مغرب و عشا

وقت فضیلت نماز مغرب، از اول مغرب است تا بر طرف شدن سرخی طرف مغرب

( که به آن حُمره مغربیه و یا شفق هم می گویند)

 وقت فضیلت نماز عشا از بعد از بر طرف شدن آن سرخی است تا ..... از شب.

عروة الوثقى، اوقات الصلاة الیومیه.

معنای جداخوانی و با هم خوانی

یادآوری این نکته بایسته است که مراد از جدا خوانی رعایت وقت فضیلت و تأخیر نماز عصر و عشا تا رسیدن وقت فضیلت هر یک از این دو نماز است، و تنها فاصله انداختن، تحقق بخش غرض از مسأله جداخوانی نیست. پس چنانچه کسی پس از خواندن نماز ظهر یا مغرب پی کاری برود اما پیش از آن­که وقت فضیلت نماز عصر یا عشا برسد به آن نماز بپردازد، رعایت استحباب جداخوانی را نکرده و او همانند کسی است که دو نماز را با هم بخواند. همچنین، چنانچه کسی نماز نخست از این نمازهای دوگانه را تا اواخر وقت فضیلت آن تأخیر بیندازد و پس از خواندن آن در پایان وقت فضیلت، نماز دوم را ـ با این فرض که وقت فضیلت آن بلافاصله پس از پایان وقت فضیلت نماز نخست آغاز می­شود ـ بخواند، هرچند هر دو را با هم خوانده است، اما حکم کسی را دارد که جداخوانی را رعایت کرده باشد.

اوقات فضیلت نمازها

اکنون ببینیم وقت فضیلت هر یک از نمازهای پنج­گانه شبانه روزی چه زمان است؟

پیشاپیش یادآور می­شوم که آنچه گفته می­شود بنابر نظر مشهور میان فقهاست و معنای آن، این نیست که هیچ فقیهی نظر دیگری ندارد. در ضمن، وقت نافله­های هر یک از نمازهای پنج­گانه و وقت نافله­ ی شب را نیز بازگو خواهیم کرد

. نماز صبح و نافله­ ی آن

وقت فضیلت نماز صبح از طلوع فجر صادق است تا آن­گاه که سرخی سمت مشرق که پیش ­درآمد طلوع خورشید است، نمایان گردد. این سرخی که پیدا شد، وقت فضیلت نماز صبح پایان یافته است، گرچه آن را تا پیش از طلوع خورشید می­توان خواند.

درازای وقت فضیلت نماز صبح در نوروز هر سال در 30 دقیقه است. در روزهای پس از آن در فصل بهار، روزی 6 ، 7 ثانیه بر آن افزوده می­شود تا برسد به روز اول تیرماه که در آن روز طول مدت آن 40 دقیقه است. در روزهای دیگر تیرماه و دو ماه دیگر تابستان روزی 6 ، 7 ثانیه از آن کاسته می­شود تا برسد به اول ماه مهر که در آن روز نیز طول مدّت وقت فضیلت نماز صبح 30 دقیقه است. در باقی روزها و ماه­های نیمه­ی دوم سال، در ازای وقت فضیلت این نماز همین 30 دقیقه است با یک دقیقه کاهش یا افزایش.

وقت نافله ی صبح که پیش از نماز صبح خوانده می­شود، عیناً همان وقت فضیلت نماز صبح است. بنابراین، کسی که نماز صبح را پس از انقضای وقت فضیلت آن می­خواند، نمی­تواند نافله صبح بخواند، بله می­تواند پس از خواندن نماز صبح نافله­ ی صبح را به نیّت قضا بخواند.

نماز ظهر و نافله­ های آن

وقت فضلیت نماز ظهر، از هنگامی که خورشید از میانه­ ی آسمان به سمت مغرب سرازیر می­شود آغاز می­گردد و تا زمانی که سایه­ ی نو پیدا شده­ ی شاخص پس از نابودی کامل در هنگام ظهر یا رسیدن آن به کمترین مقدار، به اندازه­ی بلندی شاخص برسد.

درازای وقت فضیلت نماز ظهر در روزهای سال، میان 37 : 2 تا 47 : 3 پس از ظهر شرعی در نوسان است و اندازه­ ی آن به این شرح است:‌

یکم فروردین = 27 : 3 یکم اردیبهشت = 42 : 3 یکم خرداد = 46 : 3

یکم تیر = 47 : 3 یکم مرداد = 46 : 3 یکم شهریور = 39 : 3

یکم مهر = 27 : 3 یکم آبان = 07 : 3 یکم آذر = 47 : 2

یکم دی = 37 : 2 یکم بهمن = 46 : 2 یکم اسفند = 52 : 2

وقت نافله ­ی ظهر که 8 رکعت است و پس از ظهر شدن و پیش از نماز ظهر خوانده می­شود، از سر ظهر است تا آن­گاه که سایه­ ی نو پیدا شده­ ی شاخص به اندازه­ ی دو هفتم بلندی شاخص برسد.

درازای وقت نافله­ ی ظهر بر حسب ساعت و دقیقه در روزهای سال، میان 36 : 1 تا 59 : 1 پس از ظهر شرعی در نوسان است. روزهایی که وقت فضیلت نماز ظهر طولانی­تر است فرصت بیشتری برای خواندن نافله ­ی ظهر وجود دارد و روزهایی که وقت فضیلت نماز ظهر کوتاه­تر است فرصت خواندن نافله­ ی ظهر نیز کمتر است. نماز عصر و نافله­ های آن

وقت فضیلت نماز عصر از لحظه­ای که سایه­ ی نو پیدا شده­ ی شاخص پس از ظهر شرعی به اندازه­ی بلندی خود آن برسد ـ‌ که لحظه ­ی پایانی وقت فضیلت نماز ظهر است ـ‌ آغاز می­شود و تا آن­گاه که این سایه به اندازه­ ی دو برابر بلندای شاخص برسد، ادامه دارد.

در ازای وقت فضیلت نماز عصر در روزهای سال، میان 39 دقیقه تا 16 :‌ 1 در نوسان است و اندازه­ی آن به شرح زیر است:

یکم فروردین = 53 : 00 یکم اردیبهشت = 2 0 :‌ 1 یکم خرداد = 11 : 1

یکم تیر = 16 : 1 یکم مرداد = 11: 1 ‌ یکم شهریور = 2 0: 1

یکم مهر = 53 : 00 یکم آبان = 46 : 00 یکم آذر = 41 : 00

یکم دی = 39 : 00 یکم بهمن = 41: 00 یکم اسفند = 46 : 00

یکی از مراجع عظام معاصر، پس از آن­که درباره­ی وقت فضیلت نمازهای ظهر و عصر طبق نظر خود فتوا داده است می­فرماید: همه­ی آنچه گفته شد مربوط به غیر از روزهای خیلی گرم است. در چنین روزهایی، دور نیست که وقت فضیلت نمازهای ظهر و عصر تا پس از رسیدن سایه­ی نو پیدا شده­ی شاخص به اندازه­ی یک برابر بلندای شاخص [برای نماز ظهر] و دو برابر آن [برای نماز عصر] ادامه یابد که در این صورت می­توان آن دو نماز را [با فاصله گرفتن از گرمای شدید سر ظهر و تأخیر انداختن نماز با این دیدگاه که وقت فضیلت آن­ها هنوز باقی است] پی در پی و بدون فاصله خواند. وقت نافله­ی عصر که همانند نافله­ی ظهر 8 رکعت است و پیش از نماز عصر خوانده می­شود پس از به جای آوردن نماز ظهر آغاز می­شود و تا آن­گاه که سایه­ی نو پیدا شده­ی شاخص پس از ظهر شرعی، به اندازه­ی چهار هفتم آن شود ادامه دارد.بلندای وقت نافله­ی عصر را بر حسب ساعت و دقیقه نمی­توان مشخص کرد، زیرا ـ‌ همان­گونه که گفته شد ـ‌ آغاز وقت آن لحظه ه­ای است که نمازگزار از نماز ظهر خود فارغ شود و وقت فضیلت نماز ظهر، تا دو، سه ساعت پس از ظهر شرعی به شرحی ­که­ گفته شد ادامه دارد.

نماز مغرب و نافله ­های آن

همه دیده­ایم که پس از غروب خورشید سرخی­ای در سمت شرق آسمان پدید می­آید و کم کم به سمت مغرب حرکت می­کند و در ناحیه­ ی مغرب مدتی می­ماند و سپس ناپدید می­گردد. سرخی یاد شده، در حرکت از مشرق به مغرب همین­که از وسط آسمان عبور کرد، غروب شرعی حاصل می­شود. و این لحظه، لحظه­ای است که نمازگزار می­تواند نماز مغرب را آغاز کند و روزه­دار می­تواند افطار نماید.

وقت فضیلت نماز مغرب از غروب شرعی آغاز می­شود و تا آن­گاه که سرخی پدیدار گشته­ ی در ناحیه­ ی مغرب باقی است ادامه دارد.

درازای وقت فضیلت نماز مغرب در شب­های سال میان 44 دقیقه تا 52 دقیقه در نوسان است و شرح آن چنین است:

یکم فروردین = 44 : 00 یکم اردیبهشت = 47 : 00 یکم خرداد = 52 : 00

یکم تیر = 56 : 00 یکم مرداد = 52 : 00 یکم شهریور = 47 : 00

یکم مهر = 44 : 00 یکم آبان = 44 : 00 یکم آذر = 46 : 00

یکم دی = 48 : 00 یکم بهمن = 46 : 00 یکم اسفند = 44 : 00

یکی از مراجع عظام تقلید، پس از این که وقت فضیلت نماز مغرب را همین گونه که ما این­جا بیان کردیم دانسته است، می­فرماید: این برای غیر مسافر است، امّا مسافر؛ وقت فضیلت نماز مغرب برای او، تا یک چهارم شب ادمه می­یابد.

وقت نافله­ی مغرب که 4 رکعت است و پس از نماز مغرب خوانده می­شود، تا وقتی است که سرخی سمت مغرب آسمان، باقی باشد یعنی تا پایان وقت فضیلت نماز مغرب.

گفتنی است که میان نمازهای مغرب و عشا، جدای از 4 رکعت نافله­ ی مغرب، خواندن دو رکعت نماز غفیله نیز مستحب است و وقت آن همان وقت نافله­ ی مغرب است.

نماز غفیله کیفیت ویژه­ای دارد که در رساله­های عملیه‌ و جاهای دیگر، شرح داده شده است.

نماز عشا و نافله ­ی آن

وقت فضیلت نماز عشا پس از پایان یافتن وقت فضیلت نماز مغرب یعنی از لحظه­ ی ناپدید شدن سرخی سمت مغرب که پس از غروب شرعی پدیدار می­گردد آغاز می­شود و تا گذشت یک سوّم شب ادامه دارد.

زمانی که در فهرست بالا برای طول مدّت فضیلت نماز مغرب ذکر شد، با دید دیگر، زمان آغاز شدن وقت فضیلت نماز عشاست. زمان پایان آن، که همانا زمان سرآمدن یک سوّم شب است در شب­های اول ماه­های سال به شرح زیر است:

یکم فروردین = 00 : 22 یکم اردیبهشت = 01 : 22 یکم خرداد = 06 : 22

یکم تیر = 13 : 22 یکم مرداد = 16 : 22 یکم شهریور = 05 : 22

یکم مهر = 46 : 20 یکم آبان = 27 : 20 یکم آذر = 20 : 20

یکم دی = 28 : 20 یکم بهمن = 45 : 20 یکم اسفند = 57 : 20

نافله­ ی عشا که به آن وتیره نیز می­گویند دو رکعت است که نشسته خوانده می­شود و یک رکعت ایستاده به حساب می­آید و آن را باید پس از نماز عشا خواند. وقت نماز وتیره از وقتی که نماز عشای نماگزار پایان یافت آغاز می­شود و تا نیمه شب ادامه دارد.


برچسب ها: اوقات فضیلت نمازهای یومیه،

تاریخ : سه شنبه 20 آبان 1393 | 09:05 ب.ظ | نویسنده : محمدرضا علی پور ایوری | نظرات

  • جعبه جادویی
  • فروش بک لینک انبوه
  • ضایعات